زیست شناسی یک پایه دهم

رویا مزینی

درباره دوره

زیست شناسی یک پایه دهم

این درس جزو درس های تخصصی رشته تجربی پایه دهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ (۰۰:۵۹)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۶ جلسه فعال از ۲۷ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۱
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای ۱ امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۴۸
  جلسه ۱

  قسمت اول کلیه

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست دهم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  قسمت سوم کلیه

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست دهم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  قسمت چهارم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد مزینی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۴

  فصل 6 گفتار یک

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادمزینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  فصل 6 گفتار یک قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد مزینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  فصل 6 گفتاراول قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  مزینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۳ قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۳ قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۳ قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۳ قسمت دوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۳ قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۳ قسمت سوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۰

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۱ قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۱ قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۱ قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۱ قسمت دوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۱ قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۱ قسمت سوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۲

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۲
  جلسه قابل استفاده است. منتشر نشده
  جلسه ۱۴

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۲

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۶ گفتار ۲
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۵ (کلیه) قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۵ (کلیه) قسمت دوم
  کلیه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۳ قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۳ قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 1 31 فروردین ساعت 6 تا 15

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 1 31 فروردین ساعت 6 تا 15
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۳ قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  زیست شناسی پایه ۱۰ فصل ۷ گفتار ۳ قسمت دوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 1 2 اردیبهشت ساعت 13 تا 18

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 1 2 اردیبهشت ساعت 13 تا 18
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۰ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 1 6 اردیبهشت ساعت 15 تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 1 6 اردیبهشت ساعت 15 تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۱ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 1 8 اردیبهشت ساعت 15 تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 1 8 اردیبهشت ساعت 15 تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۲

  انواع پلاست قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  انواع پلاست قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۳

  انواع پلاست قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  انواع پلاست قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۴

  انواع پلاست قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  انواع پلاست قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 1 14 اردیبهشت ساعت 9 تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 1 14 اردیبهشت ساعت 9 تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۶

  انواع مریستم ها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۴۷) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  انواع مریستم ها
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 1 16 اردیبهشت ساعت 9 تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 1 16 اردیبهشت ساعت 9 تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...