شیمی یک تجربی پایه دهم

فخری یوسفی

درباره دوره

شیمی یک تجربی پایه دهم

این درس جزو درس های تخصصی رشته تجربی پایه دهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ (۰۱:۰۲)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۳۵ جلسه فعال از ۳۵ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۳
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای ۱ امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۵۰
  جلسه ۱

  قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادملائکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴ (جلسه آنــلاین)

  کلاس آنلاین شیمی یک - استاد سرکار خانم یوسفی

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  سه شنبه 1399/1/19 ساعت 8:30 الی 10
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۵

  شیمی دهم فصل 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  شیمی دهم فصل 3 شناسایی یون ها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  شیمی دهم فصل 3 یون های چند اتمی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  شیمی دهم فصل 3 محلول ها غلظت ppm

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی ساعت 6 صبح تا 10:30 تاریخ 23فروردین

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰

  شیمی دهم فصل 3 درصد جرمی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱

  شیمی دهم فصل 3 غلظت مولی کتاب

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  شیمی دهم فصل 3 نکات مختلف درباره ی غلظت مولی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ملائکه
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 26 فروردین ساعت 9 تا 15

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت دوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت سوم
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 30فروردین ساعت6 تا 11 صبح

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 30فروردین ساعت6 تا 11 صبح
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸

  کلاس انلاین غلظت ها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین غلظت ها
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۰

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۱ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 2 اردیبهشت ساعت 15 تا 20

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 2 اردیبهشت ساعت 15 تا 20
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۲

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۳

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۴

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۵

  انحلال پذیری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  انحلال پذیری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۶ (جلسه آنــلاین)

  كلاس انلاين شيمي 1 6 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  كلاس انلاين شيمي 1 6 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 9 اردیبهشت ساعت 9تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 9 اردیبهشت ساعت 9تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۸

  رفع اشکال انحلال پذیری2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفع اشکال انحلال پذیری2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۹

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳۰

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳۱

  رفع اشکال انحلال پذیری1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفع اشکال انحلال پذیری1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی1 13 اردیبهشت ساعت 6 تا11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی1 13 اردیبهشت ساعت 6 تا11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۳۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 15 اردیبهشت ساعت 6 تا 10

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 15 اردیبهشت ساعت 6 تا 10
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۳۴

  پیوند هیدروژنی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  پیوند هیدروژنی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 16 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 16 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...