ریاضی یک پایه دهم رشته ریاضی

بی بی معصومه حسینی

درباره دوره

ریاضی یک پایه دهم رشته ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه دهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ (۰۱:۱۱)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۷ جلسه فعال از ۱۷ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۱
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۲۸
  جلسه ۱

  قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد حسین زاده
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد حسینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادحسینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  ادامه قسمت چهارم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد حسینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  توابع چند ضابطه ای

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد حسینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  فصل شش شمارش بدون شمردن

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد حسینی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  درس دوم فصل 6 شمارش بدون مردن جایگشت فاکتوریل

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  درس دوم فصل 6 شمارش بدون مردن جایگشت فاکتوریل
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  درس دوم فصل 6 شمارش بدون مردن جایگشت فاکتوریل قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  درس دوم فصل 6 شمارش بدون مردن جایگشت فاکتوریل قسمت دوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین ریاضی 1 1 اردیبهشت ساعت 6 تا 11

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین ریاضی 1 1 اردیبهشت ساعت 6 تا 11
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین ریاضی 1 3اردیبهشت ساعت 6 تا 11

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین ریاضی 1 3اردیبهشت ساعت 6 تا 11
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۱

  تدریس خانم کاکری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تدریس خانم کاکری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  تدریس خانم کاکری 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تدریس خانم کاکری 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین ریاضی 1 7 اردیبهشت ساعت 15تا19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین ریاضی 1 7 اردیبهشت ساعت 15تا19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴

  ریاضی خانم کاکری احتمال

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۳:۵۳) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ریاضی خانم کاکری احتمال
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین ریاضی1 9 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین ریاضی1 9 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۶ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین ریاضی 1 15 اردیبهشت ساعت 8تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین ریاضی 1 15 اردیبهشت ساعت 8تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین ریاضی 1 17 اردیبهشت ساعت 6تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین ریاضی 1 17 اردیبهشت ساعت 6تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...