فیزیک یک پایه دهم رشته ریاضی

زینب خانیکی

درباره دوره

فیزیک یک پایه دهم رشته ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه دهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ (۰۱:۱۱)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۰ جلسه فعال از ۲۰ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۱
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۲۹
  جلسه ۱

  فیزیک پایه دهم رشته ریاضی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  جلسه اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد خانیکی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۳

  قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فصل چهارم انبساط
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  انبساط غیر عادی آب و تعادل گرمایی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد خانیکی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 21 فروردین ساعت 17 تا 18:30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد خانیکی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۶ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 28فروردین ساعت 6تا 11 ظهر

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد خانیکی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 28فروردین ساعت 6تا 11 ظهر

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  خانیکی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 1 31 فروردین ساعت15تا20

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 1 31 فروردین ساعت15تا20
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۹

  فیزیک دهم خانیکی 2 اردیبهشت قسمت 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیزیک دهم خانیکی 2 اردیبهشت قسمت 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۰

  فیزیک دهم خانیکی 2 اردیبهشت قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیزیک دهم خانیکی 2 اردیبهشت قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱

  فیزیک دهم خانیکی 2 اردیبهشت قسمت3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیزیک دهم خانیکی 2 اردیبهشت قسمت3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 1 3 اردیبهشت ساعت 15 تا 20

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 1 3 اردیبهشت ساعت 15 تا 20
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس آنلاین فیزیک1 7 اردیبهشت ساعت 11 تا 15

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس آنلاین فیزیک1 7 اردیبهشت ساعت 11 تا 15
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴

  گرما و تغییر حالت

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  گرما و تغییر حالت
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵

  گرما و تغییر حالت قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  گرما و تغییر حالت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  گرما وتعییر حالت ذوب و انجماد

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  گرما وتعییر حالت ذوب و انجماد
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 1 10 اردیبهشت ساعت 14 تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 1 10 اردیبهشت ساعت 14 تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 1 14 اردیبهشت ساعت 15 تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 1 14 اردیبهشت ساعت 15 تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۹

  تعریف گاز کامل

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۲) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  تعریف گاز کامل
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۰ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 1 17 اردیبهشت ساعت 15تا19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 1 17 اردیبهشت ساعت 15تا19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...