شیمی یک پایه دهم رشته ریاضی

محبوبه ملائکه

درباره دوره

شیمی یک پایه دهم رشته ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه دهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۲ (۰۱:۱۱)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۳۲ جلسه فعال از ۳۲ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۱
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۲۷
  جلسه ۱

  فصل دوم استوکیلومتری واکنشها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادیوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  فصل دوم استوکیلومتری واکنشها(قسمت دوم)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادیوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  فصل دوم تهیه امونیاک

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادیوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  فصل دوم تهیه آمونیاک (قسمت دوم)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی ساعت 6 صبح تا 10:30 تاریخ 23فروردین

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۶

  فصل سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 26 فروردین ساعت 9 تا 15

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد ملایکه
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۸

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت دوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۰

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  فیلم کلاس انلاین شیمی اب اهنگ زندگی قسمت سوم
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 30فروردین ساعت6 تا 11 صبح

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 30فروردین ساعت6 تا 11 صبح
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۲

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین غلظت ها قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۴

  فیلم کلاس آنلاین شیمی بخش 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی 30 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵

  فیلم کلاس آنلاین شیمی بخش 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد یوسفی، 30 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  فصل 3رفع اشکال

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  یوسفی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 2 اردیبهشت ساعت 15 تا 20

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 2 اردیبهشت ساعت 15 تا 20
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۰

  محلول و مقدار حل شونده قسمت1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  محلول و مقدار حل شونده قسمت 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۱

  انحلال پذیری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  انحلال پذیری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۲ (جلسه آنــلاین)

  كلاس انلاين شيمي 1 6 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  كلاس انلاين شيمي 1 6 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 9 اردیبهشت ساعت 9تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 9 اردیبهشت ساعت 9تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۴

  رفع اشکال انحلال پذیری1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفع اشکال انحلال پذیری1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۵

  رفع اشکال انحلال پذیری2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفع اشکال انحلال پذیری2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۶

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۷

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  رفتار مولوکول ها در میدان الکترونیکی 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی1 13 اردیبهشت ساعت 6 تا11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی1 13 اردیبهشت ساعت 6 تا11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 15 اردیبهشت ساعت 6 تا 10

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 15 اردیبهشت ساعت 6 تا 10
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۳۰

  پیوند هیدروژنی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  پیوند هیدروژنی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳۱ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 1 16 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 1 16 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۳۲

  کلاس انلاین شیمی 1 16 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۰۸) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  سرکار خانم ملائکه شیمی دهم مبحث محلولها
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...