شیمی دو تجربی پایه یازدهم

فاطمه عربشاهی

درباره دوره

شیمی دو تجربی پایه یازدهم

این درس جزو درس های تخصصی رشته تجربی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۵:۳۸)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۵ جلسه فعال از ۲۵ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۸
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۴۷
  جلسه ۱

  مبحث سینتیک شیمیایی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  سرعت واکنش ها از دیدگاه کمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  سینتیک شیمیایی بخش دوم قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  سینتیک شیمیایی بخش دوم قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  فصل سوم پلیمیر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  فصل سوم پلیمیر قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  فصل سوم پلیمیر قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  پلیمر قسمت چهارم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد:عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  پلیمرقسمت پنجم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد:عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی2 24 فروردین ساعت 6 صبح تا 10:30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰

  پلمیر شدن افزایشی 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱

  پلیمرشدن افزایشی 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد:عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  حل مسایل پلیمرها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد:عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳

  الکل ها وکربوکسیلیک اسیدها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد:عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۴ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 31 فروردین ساعت 6 تا 11

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 31 فروردین ساعت 6 تا 11
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۵

  استرها بخش اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استرها بخش اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  واکنش استردادها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  واکنش استردادها
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی2 7 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی2 7 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸

  پلی استر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 9 اردیبهشت ساعت 15تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 9 اردیبهشت ساعت 15تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۰

  حل مساله

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۱

  آمین ها و آمیدها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 14 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 14 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۳

  پلی آمیدها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۴

  پلیمرماندگاروتخریب پذیر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۱) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 16 اردیبهشت ساعت 15 تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 16 اردیبهشت ساعت 15 تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...