فیزیک دو تجربی پایه یازدهم

لیلا غیاثی اجقان

درباره دوره

فیزیک دو تجربی پایه یازدهم

این درس جزو درس های تخصصی رشته تجربی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۵:۳۸)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۳ جلسه فعال از ۲۳ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۰
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۳۵
  جلسه ۱

  قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  مغناطیس

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  مغناطیس2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  میدان مغناطیس پیچه و سیموله قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  میدان مغناطیس پیچه و سیموله قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  میدان مغناطیس پیچه و سیموله قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  فیزیک 2، مغناطیس، قانون لنز

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری، 27 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹

  فیزیک 2، مغناطیس، قانون لنز، بخش دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری، 27 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۰ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 2 30 فروردین ساعت 13تا 18

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 2 30 فروردین ساعت 13تا 18
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۱

  تدریس فیزیک 2 - القا

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اسکندری 30 فروردین
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 2 3 اردیبهشت ساعت 13تا 18

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 2 3 اردیبهشت ساعت 13تا 18
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۳

  شارمغناطیسی قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شارمغناطیسی قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۴

  شار مغناطیسی قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شار مغناطیسی قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۵

  شارمغناطیسی قسمت 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  شارمغناطیسی قسمت 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  قانون لنزقسمت 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  قانون لنزقسمت 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷

  قانون لنزقسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  قانون لنزقسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۸

  حل اشکال 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل اشکال 1
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹

  حل اشکال 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل اشکال 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۰

  حل اشکال 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل اشکال 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۱

  گرما وتعییر حالت ذوب و انجماد

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  گرما وتعییر حالت ذوب و انجماد
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین فیزیک 2 13 اردیبهشت ساعت 9تا13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین فیزیک 2 13 اردیبهشت ساعت 9تا13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۳

  حل چند مساله مغناطیسی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۴:۱۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  حل چند مساله مغناطیسی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...