ریاضی دو تجربی پایه یازدهم

الهام برادران نیکو

درباره دوره

ریاضی دو تجربی پایه یازدهم

این درس جزو درس های تخصصی رشته تجربی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۵:۳۸)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۲ جلسه فعال از ۱۲ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۱
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۲۱
  جلسه ۱

  فصل پنجم قواعدلگاریتم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد برادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  فصل پنجم قواعد لگاریتمی قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  فصل پنجم قواعد لگاریتمی قسمت چهارم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  قواعد لگاریتم قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  حل اشکال 1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  حل اشکال 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  حل اشکال 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۸

  حل اشکال 4

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۹

  حل اشکال 5

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۰

  حل اشکال 6

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادبرادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱

  قانون احتمال کل

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  برادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  ریاضی برادران 25 فروردین 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۰۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  برادران
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات