زیست شناسی دو تجربی پایه یازدهم

مریم ناظمی

درباره دوره

زیست شناسی دو تجربی پایه یازدهم

این درس جزو درس های تخصصی رشته تجربی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۵:۳۸)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۹ جلسه فعال از ۱۹ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۰
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۱۳۴
  جلسه ۱

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  قسمت اول جلسه انلاین

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  قسمت دوم جلسه انلاین

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 24 فروردین ساعت9 تا 14:30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد ناظمی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۵

  تولید مثل جنسی در نهال دانگان قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ناظری
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۶

  تولید مثل جنسی در نهال دانگان قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۷

  تولید مثل جنسی در نهال دانگان قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 26 فروردین از ساعت 6 صبح تا 11

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد ناظمی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۹

  فیلم جلسه انلاین 26 فروردین قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۰

  فیلم جلسه انلاین 26 فروردین قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۱

  فیلم جلسه انلاین 26 فروردین قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ناظمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 31 فروردین ساعت 13تا 18

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 2 31 فروردین ساعت 13تا 18
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 2 اردیبهشت ساعت 6 تا 11

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 2 2 اردیبهشت ساعت 6 تا 11
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۴

  بازدارنده های روشن قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  بازدارنده های روشن قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵

  بازدارنده های روشن قسمت 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  بازدارنده های روشن قسمت 2
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  بازدارنده های روشن قسمت 3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۶ (۲۱:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  بازدارنده های روشن قسمت 3
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 7 اردیبهشت ساعت 9 تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 2 7 اردیبهشت ساعت 9 تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 10 اردیبهشت ساعت 9تا13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 2 10 اردیبهشت ساعت 9تا13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین زیست 2 16 اردیبهشت ساعت 11تا 15

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین زیست 2 16 اردیبهشت ساعت 11تا 15
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...