شیمی دو پایه یازدهم ریاضی

فاطمه عربشاهی

درباره دوره

شیمی دو پایه یازدهم ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۶:۲۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۲۵ جلسه فعال از ۲۵ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۸
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۶۶
  جلسه ۱

  مبحث سینتیک شیمیایی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  سرعت واکنش ها از دیدگاه کمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  سینتیک شیمیایی بخش دوم قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادعربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  سینتیک شیمیایی بخش دوم قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  فصل سوم پلیمیر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  فصل سوم پلیمیر قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  فصل سوم پلیمیر قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۷ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی2 24 فروردین ساعت 6 صبح تا 10:30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  استاد عربشاهی
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 31 فروردین ساعت 6 تا 11

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 31 فروردین ساعت 6 تا 11
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۹ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی2 7 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی2 7 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۰ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 9 اردیبهشت ساعت 15تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 9 اردیبهشت ساعت 15تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۱

  پلیمر .قسمت 4

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۲

  پلیمر بخش پنجم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۳

  پلیمرشدن افزایشی1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۴

  پلیمرشدن افزایش 2

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۵

  حل مسایل پلیمرها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۶

  الکل ها..اسیدها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۷

  استرها.بخش اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۸

  واکنش استری شدن

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۱۹

  پلی استرها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۰

  حل مساله آنلاین

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۱

  آمین ها و آمیدها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۲ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 14 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 14 اردیبهشت ساعت 6 تا 11.30
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۳

  پلی آمیدها

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۴

  پلیمرماندگاروتخریب پذیر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۳۵) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  عربشاهی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲۵ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین شیمی 2 16 اردیبهشت ساعت 15 تا 19

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین شیمی 2 16 اردیبهشت ساعت 15 تا 19
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...