حسابان یک پایه یازدهم ریاضی

فاطمه اکرمی

درباره دوره

حسابان یک پایه یازدهم ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه یازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۶:۲۰)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۳۰ جلسه فعال از ۳۰ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۲۸
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۶۸
  جلسه ۱

  فصل چهارم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  قسمت اول
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  فصل 4 قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاداکرمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  قسمت سوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد کرمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  قسمت 4

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت4(1)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۷

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت4(2)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۸

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت5(1)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۹

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت5(2)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۰

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت6(1)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۱

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت6(2)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۲

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت7(1)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۳

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت7(2)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۴

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت8(1)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۵

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت8(2)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۶

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت9(1)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۷

  حسابان1_فصل4_درس2_قسمت9(2)

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۱۸ (جلسه آنــلاین)

  کلاس انلاین حسابان1 31 فروردین ساعت 8 تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  کلاس انلاین حسابان1 31 فروردین ساعت 8 تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۱۹ (جلسه آنــلاین)

  حسابان 1 3 اردیبهشت ساعت 9 تا 13

  جلسه آنلاین برگزار شد

  درباره این جلسه

  حسابان 1 3 اردیبهشت ساعت 9 تا 13
  مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
  جلسه ۲۰

  حسابان1_فصل4_درس3

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۱

  حسابان1_فصل4_درس4

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۲

  حسابان1_فصل4_حل تمرین

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی حل تمرین
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۳

  حسابان1_فصل5_درس1

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۴

  حسابان1_فصل5_درس2_قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۵

  حسابان1_فصل5_درس2_قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۶

  حسابان1_فصل5_درس3_قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۷

  حسابان1_فصل5_درس3_قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی حد های مثلثاتی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۸

  حسابان1_فصل5_درس4_قسمت اول

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۲۹

  حسابان1_فصل5_درس4_قسمت دوم

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  جلسه ۳۰

  حسابان1_فصل5_درس5

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۵:۵۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد اکرمی /اتمام کتاب
  جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...