فیزیک سه پایه دوازدهم ریاضی

ساره صابری

درباره دوره

فیزیک سه پایه دوازدهم ریاضی

این درس جزو درس های تخصصی رشته ریاضی پایه دوازدهم می باشد. لذا در انتخاب و ثبت نام در این دوره دقت کنید
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۱۲-۱۳ (۱۶:۲۹)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۸ جلسه فعال از ۸ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۸
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۳۱
  جلسه ۱

  طیف خطی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۲

  مدل اتمی تامسون و رادرفورد

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۳

  مدل بور و طیف جذبی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۴

  لیزر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استادصابری
  این جلسه دارای یک فایل ویدیویی می باشد.
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۵

  پرتوزدایی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۶

  ساختارهسته ای

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۷

  شکاف هسته ای

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  جلسه ۸

  نیمه عمر

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۰۴-۱۵ (۱۶:۰۶) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  استاد صابری
  جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...