صفحه شخصی کاربر

۵۰۵
فاطمه گنجی
در دسترس نیست

کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد تاریخ علم گرایش نجوم مدرس فیزیک ، آزمایشگاه و کارآفرینی ، مسئول امورپژوهشی و المپیادها

کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد تاریخ علم گرایش نجوم مدرس فیزیک ، آزمایشگاه و کارآفرینی ، مسئول امورپژوهشی و المپیادها

پیام‌های کاربران:

موردی برای نمایش وجود ندارد...